Almedalsveckan 2019


Solelkommissionen: Gammalt regelverk hindrar förnybart elsystem

Solelkommissionen: Gammalt regelverk hindrar förnybart elsystem

DEBATT. Vi vill bygga mer solceller, men för att kunna göra det fullt ut behöver vi ett regelverk som är anpassat till solel. Till hösten hoppas vi därför att energiminister Anders Ygeman (S) öppnar upp för solel på de allra bästa taken, skriver nätverket Solelkommissionen.

Skanska: Effektbristen hindrar omställning till fossilfrihet

Skanska: Effektbristen hindrar omställning till fossilfrihet

DEBATT. För att klara av en utbyggnad av Sverige och samtidigt uppnå ambitiösa klimatmål krävs en säkrad energiförsörjning. Det skulle underlättas genom att tillåta delning av el mellan fastigheter i lokala nät, skriver Skanskas vd Anders Danielsson.

S-kritik: Almedalen har blivit för dyrt

POLITIKERVECKA. De senaste åren har kostnaden för att delta i Almedalsveckan ökat. Det gör att demokratiska värden får stå tillbaka för kommersiella värden enligt Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"