Almedalsveckan 2019


Skanska: Effektbristen hindrar omställning till fossilfrihet

Skanska: Effektbristen hindrar omställning till fossilfrihet

DEBATT. För att klara av en utbyggnad av Sverige och samtidigt uppnå ambitiösa klimatmål krävs en säkrad energiförsörjning. Det skulle underlättas genom att tillåta delning av el mellan fastigheter i lokala nät, skriver Skanskas vd Anders Danielsson.

S-kritik: Almedalen har blivit för dyrt

POLITIKERVECKA. De senaste åren har kostnaden för att delta i Almedalsveckan ökat. Det gör att demokratiska värden får stå tillbaka för kommersiella värden enligt Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"