Fortum


Fortum: Klimatomställningen får inte bli ett elitprojekt

Fortum: Klimatomställningen får inte bli ett elitprojekt

DEBATT. Ska omställningen inte bli ett elitprojekt måste det vara lika enkelt att äga elbil i Smålands inland som i Stockholms innerstad. Tyvärr bromsas arbetet för att bygga upp landstäckande laddinfrastruktur av att regelverket kring elnätsavgifter är omodernt, skriver Tobias Henmark, Fortum Charge&Drive.

Med små regeländringar blir Sverige redo för elbilsexpansionen

Med små regeländringar blir Sverige redo för elbilsexpansionen

DEBATT. Med hjälp av ett par lagändringar och en reform av Klimatklivet kan vi bygga en fungerande nationell laddinfrastruktur till år 2020. Det skriver Fortums Tobias Henmark som anser att Klimatklivet har varit ett viktigt, men inte särskilt effektivt verktyg för att möta elbilsexpansionen.