Fortum


Per Bolund: Kritiken bygger på missförstånd

Per Bolund: Kritiken bygger på missförstånd

TAXONOMI. Svenska branschintressenters kritik mot hur regeringen har agerat i EU-förhandlingarna avfärdas av finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Regeringen anklagas för passivitet i tung EU-förhandling

Regeringen anklagas för passivitet i tung EU-förhandling

TAXONOMI. Läckta utkast till EU-regler för när en verksamhet kan klassas som grön väcker oro och irritation flera svenska branscher. Fortum kritiserar regeringen för att inte ha försvarat svenska intressen. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"