Klimatriksdagen


"Klimatet kräver skydd av skog och kalhyggesfritt skogsbruk"

DEBATT. Regeringen och skogsindustrin förespråkar en ökad skogsproduktion och biobaserad samhällsekonomi för att motverka klimatförändringarna. Det är en skogspolitik som kan vara riskabel ur klimatsynpunkt, skriver fem debattörer från bland annat Klimatriksdagen.