Transport


Gd:

Gd: "Förnybart elsystem kräver samlat grepp"

INTERVJU. Ska Sverige klara målet om ett 100 procent förnybart elsystem måste insatserna inte bara förstärkas, utan också samlas, enligt Energimyndigheten. "Vi kan inte prata vind där, sol där och vatten där, utan vi måste få ihop det" säger generaldirektör Robert Andrén.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Replik: Östra Sverige vill inte heller vänta

Replik: Östra Sverige vill inte heller vänta

REPLIK. Näringslivet i östra Götaland ser bygget av höghastighetsbanan från Stockholm till Göteborg och Malmö som århundradets tillväxtchans. Vi delar uppfattningen att regeringen måste satsa extra på förverkligandet av den – samtidigt som vi är beredda att bidra mer, skriver företrädare för Östsvenska Handelskammaren och storbolagsgruppen Vision east Sweden.

"Satsa storskaligt på elektrifiering"

DEBATT. För att nå 70-procentsmålet till år 2030 bör regeringen satsa på elektrifiering, tillsätta en biobränslekommission samt skapa förutsättningar för effektivare transporter, skriver representanter för fem transportkoncerner tillsammans med bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.