Transport


I klimatpaketet: Räddningsmiljarder till Green Cargo

I klimatpaketet: Räddningsmiljarder till Green Cargo

KAPITALTILLSKOTT. Green Cargo är i ekonomisk knipa. Av de 9,7 miljarderna i regeringens "gröna återhämtningspaket" går 1,4 miljarder till det statliga järnvägsbolaget.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"