Transport


Myndigheter säger ja till längre lastbilar

Myndigheter säger ja till längre lastbilar

LÄNGRE LASTBILAR. Både Naturvårdsverket och Energimyndigheten ger sitt stöd till att tillåta längre lastbilar på delar av det svenska vägnätet. Men myndigheterna betonar att det bör kombineras med åtgärder för att inte järnväg och sjöfart ska konkurreras ut.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"