Transport


Biodrivmedelssutredare ser öppningar för nya styrmedel

Biodrivmedelssutredare ser öppningar för nya styrmedel

DIREKTIV. Januaripartierna vill minska importen av biobränslen till transportsektorn. Energimyndigheten får i uppdrag att syna olika förslag på stimulansåtgärder.
– Är det så att alla tutar och kör i och med reduktionsplikten, så kan vi luta oss tillbaka, säger Helena Leander på Energimyndigheten.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Grön ungdom: Handelskammaren har fel om Arlanda

Grön ungdom: Handelskammaren har fel om Arlanda

DEBATT. En utbyggnad av Arlanda syftar till att folk ska flyga mer. Stockholms handelskammare tar bara de ekonomiska intressena i beaktande och struntar i att vi står inför en klimatkris. Det skriver William Olsson, Grön ungdom Stockholm.