Näringsutskottet


Betänkande: Statliga företag

Näringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"