Svenska jägareförbundet


"Trender som rör och berör skogens konung"

DEBATT. Hållbar förvaltning av viltet, skogen och jorden bygger på långsiktighet, tillit och lokal samverkan. Kortsiktigt maximerande av enstaka nyttor ger ofta motsatsen, exempelvis när skogens konung blir betecknad som ett skadedjur i brukandet av skogen, skriver Svenska jägareförbundets Bo Sköld.

Bågjakt vid vägskäl på Naturvårdsverket

Bågjakt vid vägskäl på Naturvårdsverket

DJURSKYDD. Naturvårdsverket överväger att utreda frågan om bågjakt en gång till. Det vore onödigt, enligt Svenska jägareförbundets Daniel Ligné som anser att det är hög tid att tillåta jakt med pil och båge.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"