Svenska jägareförbundet


Svenskt friluftslivs ordförande kan bli ny jägarbas

Svenskt friluftslivs ordförande kan bli ny jägarbas

NOMINERING. Per Klingbjer föreslås bli ny ordförande för Svenska jägareförbundet. I dag är han ordförande för Svenskt friluftsliv och förbundsdirektör för Naturvetarna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Länsstyrelser ska peka ut platser för vargflytt

Länsstyrelser ska peka ut platser för vargflytt

ROVDJUR. Åtta länsstyrelser får i uppdrag av regeringen att peka ut lämpliga områden för att placera ut finskryska vargar. Svenska jägareförbundet anser att regeringen börjar i fel ände.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
 Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

JAKT. Det är redan förbjudet med blyhagel i våtmarker i Sverige. Ändå sliter Svenska jägareförbundet hårt för att skjuta ner det förslag från EU-kommissionen som medlemsländerna ska ta ställning till i veckan.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"