Återvinningsindustrierna


Cirkulära planer samspelar väl med återvinnares önskemål

Cirkulära planer samspelar väl med återvinnares önskemål

OMTAG. EU-kommissionens arbetsprogram för att minska resursanvändningen i unionen får ett varmt välkomnande. Men svenska återvinningsbranschen ser fortsatt flera hinder innan deras material står sig i konkurrens mot de jungfruliga.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Politiken måste spela en mer aktiv roll som pådrivare"

DEBATT. Det är dags för ett paradigmskifte, från linjära till cirkulära materialflöden. Det är en nödvändig utveckling för att nå målet att Sverige ska ha nettonollutsläpp år 2045, skriver Lina Bergström, vd, Återvinningsindustrierna.