Återvinningsindustrierna


"Politiken måste spela en mer aktiv roll som pådrivare"

DEBATT. Det är dags för ett paradigmskifte, från linjära till cirkulära materialflöden. Det är en nödvändig utveckling för att nå målet att Sverige ska ha nettonollutsläpp år 2045, skriver Lina Bergström, vd, Återvinningsindustrierna.

Skog tar strid för återvinningsreform

Skog tar strid för återvinningsreform

PRODUCENTANSVAR. Efter flera invändningar från remissrundan sker nu en omarbetning av regeringens förslag. Miljöminister Karolina Skog (MP) slår bort kritiken om att förslagen är för dyra och ger för liten miljönytta.