Agenda2030

Regeringens handlingsplan för Agenda 2030

KORTNYTT. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för Agenda 2030. Syftet är att göra det mer tydligt hur myndigheter och andra samhällsaktörer kan bidra till att genomföra agendan. 

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

"Agenda 2030 kräver tydligare parlamentarisk förankring"

DEBATT. Agenda 2030:s bristande parlamentariska förankring är ett tydligt hinder för en effektiv implementering. Ett framgångsrikt arbete kräver att regeringen tillsätter en blocköverskridande parlamentarisk kommitté samt kopplar ihop statsbudgetens mål med Agenda 2030, skriver Roger Tiefensee och Anna Ljungdell, Gröna Städers Hållbarhetskommission.