Agenda2030


Fem saker att hålla koll på i EU:s nya gröna fond

Fem saker att hålla koll på i EU:s nya gröna fond

EU. På tisdagen presenterar EU-kommissionen fonden för en rättvis omställning, det finansiella flaggskeppet bakom unionens ”gröna giv”. Här är några av knäckfrågorna i EU-kommissionens förslag.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"