Agenda2030


"Politiken måste spela en mer aktiv roll som pådrivare"

DEBATT. Det är dags för ett paradigmskifte, från linjära till cirkulära materialflöden. Det är en nödvändig utveckling för att nå målet att Sverige ska ha nettonollutsläpp år 2045, skriver Lina Bergström, vd, Återvinningsindustrierna.

Hopp och oro inför Löfvens miljömålslöfte

Hopp och oro inför Löfvens miljömålslöfte

REAKTIONER. Miljömålssystemet ska utvecklas, enligt statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaringen. Tolkningarna av det egentligen kommer att innebära går dock isär.

Hållbarhetsmålen integreras i skollunchen

Hållbarhetsmålen integreras i skollunchen

KORTNYTT. Enligt nya råd från Livsmedelsverket ska elevernas skollunch gå i linje hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det betyder mindre kött och mer grönsaker.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"