Agenda2030


Fem saker att hålla koll på i EU:s nya gröna fond

Fem saker att hålla koll på i EU:s nya gröna fond

EU. På tisdagen presenterar EU-kommissionen fonden för en rättvis omställning, det finansiella flaggskeppet bakom unionens ”gröna giv”. Här är några av knäckfrågorna i EU-kommissionens förslag.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Miljömålsberedningen: Finlands sak är vår

Miljömålsberedningen: Finlands sak är vår

DEBATT. Finland och Sverige delar en otroligt värdefull resurs. Östersjöns miljösituation är dock minst sagt dålig och det behövs stora insatser för att förbättra situationen. Svenska Miljömålsberedningen reser därför till Finland för att lära och diskutera insatser för att förbättra Östersjöns miljö, skriver ledamöterna i Miljömålsberedningen.