Håll Sverige rent


"Synliggör skräpet i nationella avfallsplanen"

DEBATT. När Naturvårdsverket beskriver avfallets kretslopp i sitt förslag till ny nationell avfallsplan saknas läckaget av avfall, alltså skräpet. Detta läckage måste få en tydlig plats i avfallsplanen, skriver Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.