Gratulation


Grattis Jens Holm

Jens Holm, riksdagsledamot (V), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, EU-nämnden och ledamotsrådet. Suppleant i Justitieutskottet. fyller idag 47 år.

Grattis Linnéa Engström

Linnéa Engström, europaparlamentariker (MP), ledamot PECH-utskottet, ledamot DACP-delegationen fyller idag 37 år.

Grattis Per Gahrton

Per Gahrton, debattör, före detta språkrör för Miljöpartiet, före detta europaparlamentariker (MP), före detta  riksdagsledamot (MP) fyller idag 75 år.