SKL


"Säkra en hållbar utveckling av byggandet"

DEBATT. Regeringen måste ge Boverket direktiv som säkrar en hållbar utveckling av byggandet. Nuvarande energikrav leder utvecklingen fel och måste omedelbart ändras, skriver Energiföretagen, SKL, Energieffektiviseringsföretagen och Forum för energieffektivt byggande.

Klimatanpassningsförslag får svalt mottagande

Klimatanpassningsförslag får svalt mottagande

OMSTÄLLNING. Vem har ansvaret för klimatanpassningen? Det var utgångspunkten i den utredning som presenterades i somras. Men remissinstanserna är kritiska till att vi nu har fått ett svar på frågan.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
WWF:

WWF: "Vargkommittén skjuts i sank"

VARG. Flera organisationer vägrar sätta sig i regeringens nya vargkommitté. Världsnaturfonden WWF beklagar avhoppen, men har förståelse för organisationernas kritik mot regeringen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"