Miljömål


Miljömyndigheterna önskar sig fler morötter

Miljömyndigheterna önskar sig fler morötter

MILJÖMÅL. Utvärderingen som ses som ett startskott för arbetet med att se över miljömålsarbetet presenterades på onsdagen, tillsammans med flera nya åtgärdsönskemål från Myndighetssverige. Men det kom inga besked från miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) om vad som blir nästa steg.

Hopp och oro inför Löfvens miljömålslöfte

Hopp och oro inför Löfvens miljömålslöfte

REAKTIONER. Miljömålssystemet ska utvecklas, enligt statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaringen. Tolkningarna av det egentligen kommer att innebära går dock isär.

Mälarens botten giftig

KORTNYTT. Halterna av miljögifter i Mälarens bottnar har minskat. Men sjön är fortfarande långt från att nå god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"