Miljömål


LRF: Måste bli lätt för konsumenterna att välja rätt mat

LRF: Måste bli lätt för konsumenterna att välja rätt mat

DEBATT. Sveriges gröna näringar tar nu fram en klimat- och hållbarhetsstrategi för att tydliggöra vad vi kan göra för att klara framtidsutmaningarna, skriver Jens Berggren, hållbarhetsexpert på Lantbrukarnas riksförbund.

Skanska: Effektbristen hindrar omställning till fossilfrihet

Skanska: Effektbristen hindrar omställning till fossilfrihet

DEBATT. För att klara av en utbyggnad av Sverige och samtidigt uppnå ambitiösa klimatmål krävs en säkrad energiförsörjning. Det skulle underlättas genom att tillåta delning av el mellan fastigheter i lokala nät, skriver Skanskas vd Anders Danielsson.

De vinner Miljömålspriset 2019

De vinner Miljömålspriset 2019

Naturvårdsverket har delat ut årets Miljömålspriser till Lennart Henrikson, Hybrit och Göteborgs stad – Kretslopp och vatten.