Miljömål

Slutsamtal om nya EU-gränsvärden för kadmium

Slutsamtal om nya EU-gränsvärden för kadmium

HÄLSOSKADLIG. EU-kommissionens ambition att öppna upp gödselmarknaden och minska spridningen av tungmetallen stöter på patrull. Samtidigt granskas remissvaren för en svensk kadmiumskatt just nu av regeringen.

Rakare bud kring tillsyn får tummen upp

Rakare bud kring tillsyn får tummen upp

MILJÖTILLSYN. Dåligt samordnad, resurssvag och orättvis. Det är flera punkter där tillsynen av att miljölagarna efterlevs anses halta. Men förslagen för att vända skutan välkomnas av de flesta remissinstanserna.