Agenda2030


Så vill industrin återvinna mer

Så vill industrin återvinna mer

SVENSKT NÄRINGSLIV. I en större kartläggning har 14 sektorer inom näringslivet samlat ihop förslag på hur den cirkulära ekonomin kan stärkas. Nu vill de få gehör från politiken.

Hållbarhetsmålen integreras i skollunchen

Hållbarhetsmålen integreras i skollunchen

KORTNYTT. Enligt nya råd från Livsmedelsverket ska elevernas skollunch gå i linje hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det betyder mindre kött och mer grönsaker.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Miljön förtjänar fler breda överenskommelser

Miljön förtjänar fler breda överenskommelser

ANALYS. Två stora blocköverskridande överenskommelser – klimat och energi – har präglat miljöpolitiken den här mandatperioden. Oavsett vilken regering Sverige får, vore det dubbelt klokt att fortsätta på samma spår.