Agenda2030


Hållbarhetsmålen integreras i skollunchen

Hållbarhetsmålen integreras i skollunchen

KORTNYTT. Enligt nya råd från Livsmedelsverket ska elevernas skollunch gå i linje hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det betyder mindre kött och mer grönsaker.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Miljön förtjänar fler breda överenskommelser

Miljön förtjänar fler breda överenskommelser

ANALYS. Två stora blocköverskridande överenskommelser – klimat och energi – har präglat miljöpolitiken den här mandatperioden. Oavsett vilken regering Sverige får, vore det dubbelt klokt att fortsätta på samma spår.