Agenda2030

Miljön förtjänar fler breda överenskommelser

Miljön förtjänar fler breda överenskommelser

ANALYS. Två stora blocköverskridande överenskommelser – klimat och energi – har präglat miljöpolitiken den här mandatperioden. Oavsett vilken regering Sverige får, vore det dubbelt klokt att fortsätta på samma spår.