Djurskydd


"Svensk minknäring är grundad på vetenskap"

REPLIK. Svensk minknäring utgår sedan decennier på vetenskap och praktisk erfarenhet om vad som är bäst för gårdsminken, skriver branschföreträdaren Johan Dalén i ett svar till Djurens rätt.  
 

Bristande kunskap om invasiva arters påverkan

KORTNYTT. Nya regler om invasiva främmande arter tar vid. Men sex av tio vet inte om att arterna kan ha en negativ miljöpåverkan, visar en ny undersökning. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Ministrar klagar på nya miljöregler i jordbruket

Ministrar klagar på nya miljöregler i jordbruket

KORTNYTT. EU-kommissionens förslag till ny gemensam jordbrukspolitik innebär sänkta anslag och höjda miljöambitioner. Då är det avgörande att regelkrånglet minskar, enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).