Djurskydd


"Förslag om utökad skyddsjakt på varg kan strida mot EU-rätten"

DEBATT. I dag ska vargfrågan upp i riksdagen igen. Bland annat föreslås skyddsjakt på varg i hela revir. Förslaget bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv och riskerar att allvarligt påverka den svenska vargstammens genetiska status. Det skriver Naturskyddsföreningen.