Djurskydd

Bristande kunskap om invasiva arters påverkan

KORTNYTT. Nya regler om invasiva främmande arter tar vid. Men sex av tio vet inte om att arterna kan ha en negativ miljöpåverkan, visar en ny undersökning. 

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Ministrar klagar på nya miljöregler i jordbruket

Ministrar klagar på nya miljöregler i jordbruket

KORTNYTT. EU-kommissionens förslag till ny gemensam jordbrukspolitik innebär sänkta anslag och höjda miljöambitioner. Då är det avgörande att regelkrånglet minskar, enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).