IVL Svenska miljöinstitutet


Kritik: Klimatfokus i upphandling kommer för sent

Kritik: Klimatfokus i upphandling kommer för sent

UPPHANDLING. Skarpa klimatkrav vid upphandling hade kunnat finnas på plats redan i dag, men ansvarig myndighet fick inte tillräckliga resurser från regering och riksdag. Det säger tidigare chefen för nedlagda Miljöstyrningsrådet. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Debatt: Otillräckliga regler äventyrar framtiden för havsmiljön

Debatt: Otillräckliga regler äventyrar framtiden för havsmiljön

DEBATT. Många fartyg kringgår internationella regleringar av utsläpp för billigare lösningar. Det är dags för beslutsfattarna att ta ett helhetsansvar för sjöfarten, annars äventyras havsmiljöns framtid. Det skriver sju forskare i miljö- och sjöfartsvetenskap.