LRF Skogsägarna


Stärkta Århusregler oroar skogsnäringen

Stärkta Århusregler oroar skogsnäringen

PRÖVNINGSRÄTT. Miljöorganisationernas rätt till insyn och prövning av ärenden föreslås stärkas genom nya gemensamma EU-regler. Men företrädare för skogsnäringen vill att förslagen stoppas tillbaka i skrivbordslådan.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Reformera det nationella skogsprogrammet"

SLUTREPLIK. Det nationella skogsprogrammet bör bli fristående från departementen. Det övergripande målet för det reformerade programmet bör vara största möjliga bidrag från skogsnäringen till samhällets hållbarhet, skriver Nippe Hylander och Sten B Nilsson.