LRF Skogsägarna


Till slut – tummen upp i EU för svensk avverkningslinje

Till slut – tummen upp i EU för svensk avverkningslinje

LULUCF. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som sätter klimatramarna för det framtida skogsbruket. Den svenska planen har fått grönt ljus, men på andra håll i Europa hörs missnöjda tongångar.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
WWF: LRF missar poängen med skydd av natur i Sverige

WWF: LRF missar poängen med skydd av natur i Sverige

REPLIK. LRF Skogsägarna ägnar sig åt sifferexercis om skyddet av natur för att peka på att Sverige skulle kunna ligga i topp inom EU och att vi uppfyllt våra internationella åtaganden. Men LRF missar själva poängen med skyddet, det vill säga bevarandet av biologisk mångfald. Det skriver tre representanter från WWF.