Artskydd


Högt spel i EU om framtidens biologiska mångfald

Högt spel i EU om framtidens biologiska mångfald

INSPEL. Striden om vad som ska anses vara strikt skydd pekas ut som den stora utmaningen i förhandlingarna som följer av EU:s strategi för biodiversitet. Men EU-kommissionens läckta utkast bjuder också på flera andra potentiellt kontroversiella initiativ.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Fjällnära skog-målen –

Fjällnära skog-målen – "Vad finns det att överklaga?"

FJÄLLNÄRA SKOG. De fem färska domarna från Mark- och miljööverdomstolen om skogsägares rätt till ersättning för fjällnära skog är glasklara. Därför bör Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet inte dra ut på processen genom att överklaga, enligt Anders Pettersson, företrädare för Sorsele övre allmänningsskog och Tärna Stensele allmänning.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"