Artskydd


C vill ändra miljömålen – inte öka anslagen

C vill ändra miljömålen – inte öka anslagen

BUDGETEN. Anslagen i regeringens budget till skydd av värdefull natur är för låga om miljömålen ska kunna nås, enligt Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Men enligt Centerns ekonomiskpolitiska talesperson Emil Källström är det miljömålen som måste korrigeras.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Bristande kunskap om invasiva arters påverkan

KORTNYTT. Nya regler om invasiva främmande arter tar vid. Men sex av tio vet inte om att arterna kan ha en negativ miljöpåverkan, visar en ny undersökning. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Ålfiske stoppas med nya EU-regler

KORTNYTT. Förbud för fiske efter ål i svenska kustområden införs mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019, meddelar Havs- och vattenmyndigheten. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"