Artskydd


LRF Skogsägarna: Birdlife har selektivt valt ut vissa data

LRF Skogsägarna: Birdlife har selektivt valt ut vissa data

REPLIK. Utvecklingen har vänt för skogens fåglar, hävdar Birdlife Sverige. Sanningen är att huvuddelen av de arter som organisationen räknar in i statistiken inte har statistiskt säkerställda förändringar, skriver Gunnar Lindén.

Debatt: Vårt upprop till regeringen – dags att agera mot krisen i skogen

Debatt: Vårt upprop till regeringen – dags att agera mot krisen i skogen

DEBATT. Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är akut. Vi når inte miljömålen. Det skriver 25 organisationer i samband med att de skickar ett upprop till regeringen, riksdagen och de statliga myndigheterna med krav på att skogsbruksåtgärder omgående stoppas i skogar med höga naturvärden.