Skydda skogen


Skogsstyrelsen replikerar: Vi är helt klara över vår roll

Skogsstyrelsen replikerar: Vi är helt klara över vår roll

REPLIK. Oavsett vad beslutet kring registrering av nyckelbiotoper blir kommer vi fortsätta bedriva tillsyn så att både miljöbalken och skogsvårdslagen efterlevs. Vi tar ansvar både för vår roll och vårt uppdrag, skriver Göran Rune från Skogsstyrelsen.