Skydda skogen


Debatt: Stoppa avverkningar i skyddade områden

Debatt: Stoppa avverkningar i skyddade områden

DEBATT. Det är oacceptabelt att omfattande avverkningar för närvarande tillåts av regeringen, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna som bekämpningsåtgärd av granbarkborrar i nyckelbiotoper och värdekärnor, skriver 23 miljöorganisationer.

"Dockered har rätt om Sveaskog men fel om sektorsansvaret"

REPLIK. Anslagen för skydd av natur måste höjas och ett nytt bytespaket måste till. Samtidigt är det rimligt att näringen som exploaterar de artrikaste ekosystemen tar ett grundansvar utan ersättning, skriver Skydda skogens Elin Götmark och Viktor Säfve, som vill se ett naturvårdsbidrag finansierat genom virkeshandeln.