Nyckelbiotoper


"Vi behöver mer fakta om våra skyddade skogar"

DEBATT. När Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket nu ska definiera vad som är skyddad skog och avsättningar är det viktigt att redovisningen fördelas på naturtyp, per län samt att andelen frivilliga skydd framgår. Utan den informationen kan inte staten göra rätt prioriteringar i naturvårdsarbetet, skriver skogsägaren Leif Öster.

SD: Ge Skogsstyrelsen förhandlingsuppdrag om nyckelbiotoper

SD: Ge Skogsstyrelsen förhandlingsuppdrag om nyckelbiotoper

KORTNYTT. Skogsstyrelsen bör få i uppdrag att hitta en lösning på låsningen mellan staten, skogsnäringen och miljöcertifieringsorganen kring nyckelbiotopsfrågan, föreslår Sverigedemokraterna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Flera frågor om nyckelbiotoper saknar svar

KORTNYTT. Nyckelbiotoperna är viktiga ur ett landskapsperspektiv, enligt en forskningssammanställning från SLU. Men sammanställningen visar också att det finns frågor om nyckelbiotoper som fortfarande väntar på svar.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"