Nyckelbiotoper


"Nyckelbiotoper har en mycket tydlig koppling till lagstiftningen"

SLUTREPLIK. Skogsstyrelsens Herman Sundqvist ger oss ett undvikande svar som närmast uttrycker ointresse för miljömålsarbetet. Vi undrar hur miljömålet i skogen ska kunna nås om inte ambitionsnivån höjs, skriver biologen Erland Lindblad och ornitologen Jan Brenander.

Skogsstyrelsens replik: Ni blandar ihop begreppen

Skogsstyrelsens replik: Ni blandar ihop begreppen

REPLIK. Att vi registrerar fler eller färre nyckelbiotoper påverkar inte med automatik miljömålen, eftersom nyckelbiotoper inte är något formellt skydd. Det skriver Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist.