Nyckelbiotoper


Kritiserat nyckelbiotopsförslag ut på remiss

Kritiserat nyckelbiotopsförslag ut på remiss

NYCKELBIOTOPER. Utredningsförslaget att Skogsstyrelsen ska upphöra med registrering av nyckelbiotoper vid avverkning välkomnas av skogsnäringen. Men det möts av kritik från miljöorganisationerna, andra myndigheter samt från de egna medarbetarna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Skogsstyrelsen överväger att överge nyckelbiotoperna

Skogsstyrelsen överväger att överge nyckelbiotoperna

NYCKELBIOTOPER. Skogsstyrelsen bör upphöra helt med att registrera nyckelbiotoper och istället utveckla en ny metod för att samla kunskaper om höga naturvärden i landets skogar. Det framgår av en intern rapport från myndigheten som Altinget har tagit del av.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"