Nyckelbiotoper


Miljöbudget får KD-ros och SD-ris

Miljöbudget får KD-ros och SD-ris

VÅRÄNDRINGSBUDGET. Kristdemokraterna är försiktigt positiva till de höjningar av miljöanslagen som regeringen föreslår i vårändringsbudgeten. Det vill säga höjningar vars främsta syfte är att återställa de neddragningar som gjordes i M+KD-budgeten.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Vi behöver mer fakta om våra skyddade skogar"

DEBATT. När Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket nu ska definiera vad som är skyddad skog och avsättningar är det viktigt att redovisningen fördelas på naturtyp, per län samt att andelen frivilliga skydd framgår. Utan den informationen kan inte staten göra rätt prioriteringar i naturvårdsarbetet, skriver skogsägaren Leif Öster.

SD: Ge Skogsstyrelsen förhandlingsuppdrag om nyckelbiotoper

SD: Ge Skogsstyrelsen förhandlingsuppdrag om nyckelbiotoper

KORTNYTT. Skogsstyrelsen bör få i uppdrag att hitta en lösning på låsningen mellan staten, skogsnäringen och miljöcertifieringsorganen kring nyckelbiotopsfrågan, föreslår Sverigedemokraterna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"