Nyckelbiotoper


Skogsstyrelsen replikerar: Vi är helt klara över vår roll

Skogsstyrelsen replikerar: Vi är helt klara över vår roll

REPLIK. Oavsett vad beslutet kring registrering av nyckelbiotoper blir kommer vi fortsätta bedriva tillsyn så att både miljöbalken och skogsvårdslagen efterlevs. Vi tar ansvar både för vår roll och vårt uppdrag, skriver Göran Rune från Skogsstyrelsen. 

Kommentar: Hur mycket tål Skogsstyrelsen?

Kommentar: Hur mycket tål Skogsstyrelsen?

KOMMENTAR. Hur mycket interna stormar tål en statlig myndighet? Genom att driva en omstridd ändring i hanteringen av nyckelbiotoper är Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i full färd med att testa gränsen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Skydda skogen: Skogsstyrelsen missuppfattar sin roll

Skydda skogen: Skogsstyrelsen missuppfattar sin roll

DEBATT. Om Skogsstyrelsen inte intresserad av att utreda hur myndigheten bättre kan bidra till att uppfylla miljömålen vore det kanske bättre om länsstyrelserna tar över arbetet med naturvård i skogen, skriver Elin Götmark från föreningen Skydda skogen.