Nyckelbiotoper


Registrering av nyckelbiotoper ska upphöra 2021

Registrering av nyckelbiotoper ska upphöra 2021

SKOGSSTYRELSEN. Generaldirektör Herman Sundqvist får i uppdrag av styrelsen att se till att myndigheten om ett år kan upphöra att registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar. Men styrelsen var oenig och ledamot Mikael Karlsson kallar beslutet för "olyckligt".

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Skogsstyrelsen replikerar: Vi är helt klara över vår roll

Skogsstyrelsen replikerar: Vi är helt klara över vår roll

REPLIK. Oavsett vad beslutet kring registrering av nyckelbiotoper blir kommer vi fortsätta bedriva tillsyn så att både miljöbalken och skogsvårdslagen efterlevs. Vi tar ansvar både för vår roll och vårt uppdrag, skriver Göran Rune från Skogsstyrelsen.