Nyckelbiotoper


Flera frågor om nyckelbiotoper saknar svar

KORTNYTT. Nyckelbiotoperna är viktiga ur ett landskapsperspektiv, enligt en forskningssammanställning från SLU. Men sammanställningen visar också att det finns frågor om nyckelbiotoper som fortfarande väntar på svar.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Skogsuppdrag har fastnat mellan departementen

Skogsuppdrag har fastnat mellan departementen

NYCKELBIOTOPER. Regeringen klarade inte av att leverera uppdraget om den nationella skogsinventeringen till Skogsstyrelsen före jul. I väntan på detaljerna får Skogsstyrelsen klara sig på egen hand.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Skydda Skogen: Skogsstyrelsen behöver en omstart

Skydda Skogen: Skogsstyrelsen behöver en omstart

DEBATT. I och med turerna kring inventeringsstoppet av nyckelbiotoper så har Skogsstyrelsens ledning förbrukat förtroendet helt, skriver David van der Spoel, talesperson i föreningen Skydda Skogen, som vill att Naturvårdsverket ensamt tar över ansvaret för miljömålen.