Nyckelbiotoper

Skogsuppdrag har fastnat mellan departementen

Skogsuppdrag har fastnat mellan departementen

NYCKELBIOTOPER. Regeringen klarade inte av att leverera uppdraget om den nationella skogsinventeringen till Skogsstyrelsen före jul. I väntan på detaljerna får Skogsstyrelsen klara sig på egen hand.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Skydda Skogen: Skogsstyrelsen behöver en omstart

Skydda Skogen: Skogsstyrelsen behöver en omstart

DEBATT. I och med turerna kring inventeringsstoppet av nyckelbiotoper så har Skogsstyrelsens ledning förbrukat förtroendet helt, skriver David van der Spoel, talesperson i föreningen Skydda Skogen, som vill att Naturvårdsverket ensamt tar över ansvaret för miljömålen.

Ulf von Sydow: Skogspolitiken har misslyckats

Ulf von Sydow: Skogspolitiken har misslyckats

DEBATT. 25 år med frihet under ansvar kring skogen har misslyckats, skriver Ulf von Sydow, som redan 1992 varnade för att en brist på tydliga skyldigheter för skogsmarkens brukare skulle leda till en biologisk utarmning av våra skogar.