Nyckelbiotoper


Norrskog: Skogsägare måste självklart få betalt

Norrskog: Skogsägare måste självklart få betalt

DEBATT. Skogsstyrelsens nya kriterier för nyckelbiotoper i nordvästra Sverige gör det nödvändigt att dra i handbromsen. All klassning av en nyckelbiotop bör kopplas till en prislapp, skriver Stig Högberg, ordförande för skogsägarföreningen Norrskog.

Sundqvist: Hög tid att miljörörelsen och skogsnäringen tar ansvar

Sundqvist: Hög tid att miljörörelsen och skogsnäringen tar ansvar

SKOGSKONFLIKT. De kraftiga reaktionerna på Skogsstyrelsens besked om nya krav på nyckelbiotoper i nordväst är reflexmässiga och tröttsamma, enligt generaldirektör Herman Sundqvist. Han uppmanar skogsnäringen och miljörörelsen att tillsammans visa ledarskap och ta ansvar.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"55 000 hektar värdefull skog avverkades"

DEBATT. Hur kunde 55 000 hektar skyddsvärda skogar i nordvästra Sverige avverkas? Svaret är att det saknas kunskap bland skogsägare, skogsbolag, skogsägarföreningar och på Skogsstyrelsen, skriver Leif Öster och uppmanar regeringen att återuppta inventeringen av våra skyddsvärda skogar.