Handel


Marinen: Sjöfartsskydd bidrar till fri handel

Marinen: Sjöfartsskydd bidrar till fri handel

DEBATT. Marinens förmåga att skydda fartyg, säkra sjöleder och hävda vår territoriella integritet är viktig för handelsflödena. Det görs genom sjöövervakning och vid behov genom sjöfarts-skyddsoperationer, skriver Anders Olovsson och Sabrina Jikander.

Fi: EU bör begränsa handeln med Brasilien

Fi: EU bör begränsa handeln med Brasilien

DEBATT. Skogsbränder initieras i Amazonas för att olagligt avskoga mark för boskap. Sverige bör genast sluta importera nötkött från Brasilien och EU bör inte underlätta handel med produkter som bidrar till klimatförändring, skriver representanter för Feministiskt initiativ.

LRF hoppas nya handelsregler stärker bönderna

LRF hoppas nya handelsregler stärker bönderna

JORDBRUK. EU:s medlemsländer godkände på måndagen nya handelsregler för livsmedelskedjan. Tidigare uppmärksammade förslag om att förbjuda miljö- och hälsokrav i upphandlingar är skrotade.