Grön skatteväxling


Inget besked om den stora skatteväxlingen

Inget besked om den stora skatteväxlingen

GRÖN SKATTEVÄXLING. Regeringen har hittills lämnat besked om 1,2 av 15 miljarder kronor i den stora gröna skatteväxling som utlovas i januariavtalet. Den fortsatta skatteväxlingen kommer att innebära en bred palett av höjda miljöskatter och slopade miljösubventioner under mandatperioden, enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Fem klimatskadliga subventioner som bör tas bort"

DEBATT. Naturskyddsföreningen presenterar fem klimatskadliga subventioner som kan tas bort i höstbudgeten, bland annat stödet till fossilt bränsle i industrin, avsaknaden av bränsleskatter för inrikesflyget och föråldrade system för reseavdrag och bilförmån. Att åtgärda dessa kan utgöra stommen i den aviserade skatteväxlingen på 15 miljarder kronor i Januariavtalet, skriver ordförande Johanna Sandahl.