Civilsamhälle

Svårigheter när EU ska fånga in utsläppen

Svårigheter när EU ska fånga in utsläppen

CCS. Tio år och över 500 miljoner euro senare står EU fortfarande utan någon testanläggning för att binda in och gräva ner utsläppen. Nu ställs hoppet till slutförhandlingarna om den uppdaterade utsläppshandeln i unionen.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi 3