Sportfiskarna


Miljöorganisationer märker av ökat klimatengagemang

Miljöorganisationer märker av ökat klimatengagemang

SAMMANSTÄLLNING. Flera miljöorganisationer märker av ett ökat intresse och talar om en ”Greta-effekt”. Men alla ser inte samma positiva utveckling av antalet givare eller medlemmar.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Fortum försöka vända upp och ner på begreppen"

DEBATT. Begreppet biologisk mångfald och bevarandet av den är ett reellt hot mot vattenkraftbolagens verksamheter. När Toni Kekkinen på Fortum vill omdefiniera begreppet biologisk mångfald handlar det alltså knappast om ett nyvaknat miljöintresse, skriver Älvräddarnas Christer Borg i en replik.

"Rädda ålen – gör vattenkraften miljövänlig"

DEBATT. Ska vi rädda ålen måste vi sätta stopp för att de slutar sina liv i kraftverkens turbiner. I annat fall har vi inte vunnit något med att offra hela ålfisket, skriver Sportfiskarns Sten Frohm och Joakim Ollén med anledning av EU-kommissionens förslag om ett ålfiskestopp i Östersjön