Digitalisering


Debatt: Släpp frågan om en elhandlarcentrisk marknadsmodell

Debatt: Släpp frågan om en elhandlarcentrisk marknadsmodell

DEBATT. Sveriges energiförsörjning står inför stora utmaningar. Stamnätets regionala svagheter och risken för elbrist måste lösas nu. En reformerad elmarknad och en uppdaterad intäktsreglering är avgörande, skriver vd:arna för Öresundskraft och Mälarenergi.

C: Tekniken har sprungit ifrån politiken

C: Tekniken har sprungit ifrån politiken

DEBATT. Det finns ett stort behov av en översyn av energisektorns beskattning. Bland annat borde det finnas en större flexibilitet kring energiskatterna, skriver Rickard Nordin (C).

"Gör satsningar med fokus på ny teknik och gröna jobb"

DEBATT. Vi har inte råd att tappa fart. Tendens som finns i pandemin, som en katalysator att ställa om, måste uppmuntras av aktiv finanspolitik mot företag och infrastrukturella förstärkningar. Det skriver Per Klingbjer och Kristofer Jervinge, Naturvetarna.