Dricksvatten

Ingen skogsproposition planerad under våren

Ingen skogsproposition planerad under våren

PROPOSITIONER. Något nationellt skogsprogram finns inte med på listan över de propositioner som regeringen planerar att lämna till riksdagen under våren. Centerpartiets Kristina Yngwe säger att det är en besvikelse, men relativt väntat med tanke på regeringens interna problem med skogsfrågorna.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Vattentjänstutredning får utvidgat uppdrag

KORTNYTT. Vattentjänstutredningen ska se över hur dagvattenhanteringen kan klimatanpassas – och hur arbetet kan finansieras genom va-taxan.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Kritik mot regeringens val av vattenutredare

Kritik mot regeringens val av vattenutredare

VATTEN. När den statliga vattenförvaltningen nu ses över borde regeringen ha valt en annan utredare än Karolina Ardesjö Lundén, anser LRF och Svensk vattenkraftförening. Men kritiken avfärdas som "larvig".

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi 1