Dricksvatten


HD ska avgöra om vatten är vara eller tjänst

KORTNYTT. Är vatten en vara eller är det en tjänst? Högsta domstolen har lovat att sätta ner foten i den omtvistade frågan.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Stater slipper ansvar för törstiga EU-medborgare

Stater slipper ansvar för törstiga EU-medborgare

KOMMISSIONSFÖRSLAG. 23 miljoner européer saknar tillgång till rent dricksvatten. Men EU-kommissionens förslag på åtgärder sätter alldeles för liten press på medlemsstaterna, anser kritikerna.

Ingen skogsproposition planerad under våren

Ingen skogsproposition planerad under våren

PROPOSITIONER. Något nationellt skogsprogram finns inte med på listan över de propositioner som regeringen planerar att lämna till riksdagen under våren. Centerpartiets Kristina Yngwe säger att det är en besvikelse, men relativt väntat med tanke på regeringens interna problem med skogsfrågorna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"