Dricksvatten


Länsstyrelsen Kalmar län: Sverige måste rustas för vattenbrist

Länsstyrelsen Kalmar län: Sverige måste rustas för vattenbrist

DEBATT. Tillgången på vatten har på många håll i Sverige tagits för given. Det finns vatten, men inte alltid där vi behöver det och när vi behöver det. Sverige måste rustas för ett varmare och mer opålitligt klimat, skriver Henrik Andersson.

HD ska avgöra om vatten är vara eller tjänst

KORTNYTT. Är vatten en vara eller är det en tjänst? Högsta domstolen har lovat att sätta ner foten i den omtvistade frågan.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Stater slipper ansvar för törstiga EU-medborgare

Stater slipper ansvar för törstiga EU-medborgare

KOMMISSIONSFÖRSLAG. 23 miljoner européer saknar tillgång till rent dricksvatten. Men EU-kommissionens förslag på åtgärder sätter alldeles för liten press på medlemsstaterna, anser kritikerna.