Beredskap


"Beroendet av importerade insatsmedel – viktigaste problemet att lösa"

DEBATT. Röster höjs för att bygga dyra beredskapslager av kemikalier och konstgödsel, men att bunkra sig till krisberedskap är ett ineffektivt sätt att skapa matsäkerhet. Vi måste i stället fokusera på att fasa ut de importerade insatsmedlen, skriver Anders Lunneryd, Ekologiska lantbrukarna.

M-ledamöter: Vår självförsörjning måste öka inför nästa kris

M-ledamöter: Vår självförsörjning måste öka inför nästa kris

DEBATT. Sverige har hamnat i en situation där vi förlitar oss på importerad mat. För att vi bättre ska stå rustade vid kommande utmaningar behöver Sverige öka sin självförsörjningsgrad, och det rejält, skriver Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (M).