Naturskyddsföreningen


Lexén:

Lexén: "Helt ohållbart låta priset styra val av läkemedel"

DEBATT. Svenskarnas tillgång till billiga läkemedel sker på bekostnad av miljö och människors hälsa i låglöneländer. Sveriges regering måste ta situationen på allvar och ställa högre krav på produktionen av läkemedel, skriver Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

De två fiskefrågorna som delar partierna

De två fiskefrågorna som delar partierna

FISKE. Frågan om det bör införas ett förbud mot ålfiske och bottentrålning splittrar det svenska politiska landskapet, men det finns generellt en bred uppbackning bakom flera fiskepolitiska förslag.