Naturskyddsföreningen


"Förslag om utökad skyddsjakt på varg kan strida mot EU-rätten"

DEBATT. I morgon ska vargfrågan upp i riksdagen igen. Bland annat föreslås skyddsjakt på varg i hela revir. Förslaget bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv och riskerar att allvarligt påverka den svenska vargstammens genetiska status. Det skriver Naturskyddsföreningen.

Stärkta Århusregler oroar skogsnäringen

Stärkta Århusregler oroar skogsnäringen

PRÖVNINGSRÄTT. Miljöorganisationernas rätt till insyn och prövning av ärenden föreslås stärkas genom nya gemensamma EU-regler. Men företrädare för skogsnäringen vill att förslagen stoppas tillbaka i skrivbordslådan.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"