Naturskyddsföreningen


"Sverige bryter mot både EU-rätten och svensk miljölagstiftning"

SLUTREPLIK. EU-domstolen har slagit fast att licensierat fiske som riskerar att skada naturvärden kräver en grundlig prövning innan tillstånd ges. Trots det sker detta i regel fortfarande inte i Sverige, skriver Karin Lexén, Naturskyddsföreningen. 

SFPO: Naturskyddsföreningen slänger sig med falsk retorik

SFPO: Naturskyddsföreningen slänger sig med falsk retorik

REPLIK. Naturskyddsföreningen har fastnat i sin egen osanna retorik. De svenska vattnen intill kusten är nog de mest skyddade och bevarande i hela världen, skriver Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO).

M, KD, SD och C  tvingade regeringen ändra vattenlinje

M, KD, SD och C tvingade regeringen ändra vattenlinje

VATTENDIREKTIVET. Regeringen blev överkörd av riksdagens EU-nämnd inför EU:s miljöministermöte. Men uttalandet från miljöminister Isabella Lövin (MP) tas ändå emot väl av båda sidor i konflikten om vattendirektivets framtid.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"