Skogsindustrierna


Uppmaningen: Ni ska sätta ribban för den biologiska mångfalden

Uppmaningen: Ni ska sätta ribban för den biologiska mångfalden

FÖRSLAG. Regeringen bör avgöra vad som ska krävas inom skogen i biologiska mångfaldsarbetet, anser skogsutredningen. Men lösningen stöter på patrull, både från miljö- och näringshåll.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"