Skogsindustrierna


Skogsindustrierna: Låt cirkulär bioekonomi leda återhämtningen

Skogsindustrierna: Låt cirkulär bioekonomi leda återhämtningen

DEBATT. För att skogsnäringen ska kunna öka takten och bidra ännu mer till klimatarbetet behöver vi nu vissa beslut och förutsättningar. Bland annat måste svenska politiker bli bättre på att lyfta goda exempel från det nordiska skogsbruket, skriver Henrik Sjölund och Carina Håkansson.