Skogsindustrierna


Uppmaningen: Ni ska sätta ribban för den biologiska mångfalden

Uppmaningen: Ni ska sätta ribban för den biologiska mångfalden

FÖRSLAG. Regeringen bör avgöra vad som ska krävas inom skogen i biologiska mångfaldsarbetet, anser skogsutredningen. Men lösningen stöter på patrull, både från miljö- och näringshåll.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Stärkta Århusregler oroar skogsnäringen

Stärkta Århusregler oroar skogsnäringen

PRÖVNINGSRÄTT. Miljöorganisationernas rätt till insyn och prövning av ärenden föreslås stärkas genom nya gemensamma EU-regler. Men företrädare för skogsnäringen vill att förslagen stoppas tillbaka i skrivbordslådan.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"