Budget 2017


Miljö- och energiskatterna som ändras

Miljö- och energiskatterna som ändras

SKATTER. Regeringen vill införa en kemikalieskatt på bland annat kylskåp, dammsugare och spelkonsoler. Samtidigt ökar man subventionerna till fossila bränslen genom att minska koldioxidskatten för fartyg i jord-, skog- och vattenbruk.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Skogspengar återförs redan i år

BUDGET. Regeringen minskade anslaget för skydd av värdefull natur med 250 miljoner kronor i våras. Nu återförs pengarna, snabbare än förväntat.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"