Energi


"Vi hoppas Centern tar chansen att ställa om Sverige"

DEBATT. Att Centerpartiet vill stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett steg i rätt riktning. Tyvärr har partiet även förslag som direkt motverkar den utvecklingen, skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten inför partiets kommundagar i helgen.

Nord Stream 2 ska följa EU-reglerna

ENERGI. Gasen i rörledningar som Nord Stream 2 bör behandlas som alla andra varor som importeras till EU. Europaparlamentet gör sig redo att lägga press på medlemsstaterna för att skärpa godkännandekraven för en rysk gasledning.

Regeringen springer förbi egen utredning om värmeskatt

ENERGI. Regeringen har inte tålamod att vänta på sin egen utredning om kompletterande styrmedel för sektorer inom EU:s utsläppshandel. Både Moderaterna och branschen är kritiska till höjningen av koldioxidskatten för värme.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"