Södra skogsägarna


Södra förlorade striden om digitala publiceringar

Södra förlorade striden om digitala publiceringar

JURIDIK. Skogsstyrelsen kan lugnt fortsätta publicera planerade avverkningar på nätet. Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit Södras ansökan om prövningstillstånd och därmed är domstolsstriden nu över.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Tjäderdom startskott för ny rättsprocess

Tjäderdom startskott för ny rättsprocess

ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN. Skogsstyrelsen gjorde rätt som begränsade en avverkning på grund av tjäder, enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen. Domen innebär startskottet för en ny process där markägarens rätt till ersättning ska prövas i domstol.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Södra tar strid mot Skogsstyrelsens webbpubliceringar

Södra tar strid mot Skogsstyrelsens webbpubliceringar

TRANSPARENS. Skogsstyrelsen har stått på sig vad gäller publiceringen av avverkningsanmälningar på internet. Nu går Södra skogsägarna ut i strid mot myndighetens beslut.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"