Södra skogsägarna


Tjäderdom startskott för ny rättsprocess

Tjäderdom startskott för ny rättsprocess

ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN. Skogsstyrelsen gjorde rätt som begränsade en avverkning på grund av tjäder, enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen. Domen innebär startskottet för en ny process där markägarens rätt till ersättning ska prövas i domstol.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Södra tar strid mot Skogsstyrelsens webbpubliceringar

Södra tar strid mot Skogsstyrelsens webbpubliceringar

TRANSPARENS. Skogsstyrelsen har stått på sig vad gäller publiceringen av avverkningsanmälningar på internet. Nu går Södra skogsägarna ut i strid mot myndighetens beslut.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Ett nationellt skogsprogram för Sverige och världen"

DEBATT. Skogsägarnas engagemang är en förutsättning om vi ska få den råvara och de tjänster från skogen som klimatomställningen kräver. Ett skogsprogram som inte respekterar skogsägarnas äganderätt och drivkrafter är dömt att misslyckas. Det skriver styrelseordförandena i fem skogsägarföreningar, Sven-Erik Hammar, Lena Ek, Karin Perers, Gunnar Heibring och Torgny Hardselius.