Södra skogsägarna


Lena Ek: Vi behöver fler svenska företrädare i Bryssel

Lena Ek: Vi behöver fler svenska företrädare i Bryssel

DEBATT. EU:s Gröna giv kan innebära stora möjligheter, men även detaljregleringar som kan påverka Sverige. Vi behöver fler som engagerar sig i arbetet och talar med kommissionen och EU-parlamentet, skriver Lena Ek, Södra skogsägarna.

Södra förlorade striden om digitala publiceringar

Södra förlorade striden om digitala publiceringar

JURIDIK. Skogsstyrelsen kan lugnt fortsätta publicera planerade avverkningar på nätet. Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit Södras ansökan om prövningstillstånd och därmed är domstolsstriden nu över.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Tjäderdom startskott för ny rättsprocess

Tjäderdom startskott för ny rättsprocess

ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN. Skogsstyrelsen gjorde rätt som begränsade en avverkning på grund av tjäder, enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen. Domen innebär startskottet för en ny process där markägarens rätt till ersättning ska prövas i domstol.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"