Brexit


Federley: Britternas röst behövs mot klimathot

Federley: Britternas röst behövs mot klimathot

DEBATT. Mycket tyder på att ett brittiskt utträde ur EU skulle få betydande negativa konsekvenser för Storbritanniens ekonomi. Dessutom skulle en stark röst för en politik som både vill motverka klimatförändringar och samtidigt skapa jobb och tillväxt i EU gå förlorad, menar Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C).