Brexit


Tveksamt om britterna ansluter till utsläppshandeln

Tveksamt om britterna ansluter till utsläppshandeln

BREXIT. Det lär dröja innan den brittiska industrin återvänder in i den europeiska utsläppshandeln, enligt forskare. Detta trots förhoppningarna från intressenter på båda sidor om den brittiska kanalen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Federley: Britternas röst behövs mot klimathot

Federley: Britternas röst behövs mot klimathot

DEBATT. Mycket tyder på att ett brittiskt utträde ur EU skulle få betydande negativa konsekvenser för Storbritanniens ekonomi. Dessutom skulle en stark röst för en politik som både vill motverka klimatförändringar och samtidigt skapa jobb och tillväxt i EU gå förlorad, menar Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C).