Djurens rätt


Debatt: Nödvändigt med ett växtbaserat Sverige 2030

Debatt: Nödvändigt med ett växtbaserat Sverige 2030

REPLIK. Ambitionen att halvera köttkonsumtionen till år 2030 är alldeles för låg. En politisk vision om ett växtbaserat Sverige är inte bara realistisk, det är absolut nödvändigt, skriver Jonas Paulsson, initiativtagare till Köttfri måndag. 

Djurens rätt: Kommunpolitiker måste våga vego

Djurens rätt: Kommunpolitiker måste våga vego

DEBATT. Mer grönt i skolrestauranger och högre djurskyddskrav vid upphandling ger störst genomslagskraft. Men det saknas politiska beslut och utvecklingen i kommunerna drivs till stor del av engagerad personal, skriver Cecilia Mille från Djurens rätt.