Djurens rätt


Djurens rätt: Kom ihåg kycklingarna i hållbarhetsarbetet

Djurens rätt: Kom ihåg kycklingarna i hållbarhetsarbetet

DEBATT. Vi vill uppmana dem som ansvarar för inköp i offentliga verksamheter att ställa så höga djurskyddskrav som tillgången tillåter på det kött som köps in. Det skriver Anna Harenius och Cecilia Mille, Djurens rätt

Remissinstanser: Onödigt tillåta jakt på omtyckt ekorre

Remissinstanser: Onödigt tillåta jakt på omtyckt ekorre

JAKTTIDER. Det är viktigare att värna svenskarnas acceptans för jakt, än att av principiella skäl återinföra jakt på ekorre. Det anser flera remissinstanser som vill att Naturvårdsverket stryker förslaget på ekorrjakt.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"