Budgetunderlag

Energimyndigheten har nått sin gräns

Energimyndigheten har nått sin gräns

BUDGET. Energimyndigheten har dragit ner på personal de senaste två åren, men nu är gränsen nådd, enligt generaldirektör Erik Brandsma. Regeringen måste prioritera bland uppdragen eller ge myndigheten ökade anslag.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi