Budget


Övergödning utreds med fokus på de tre värsta

ÖVERGÖDNING. Regeringen förbereder en bred utredning om övergödningsproblematiken. Initiativet välkomnas av branschorganisationen Svenskt vatten.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Utsläppsbromsen förvandlades till industrisatsning

Utsläppsbromsen förvandlades till industrisatsning

BUDGET. Det står klart att det blir en ordentlig satsning på miljö- och klimatåtgärder i budgetpropositionen. Men förra årets löfte om en utsläppsbroms för att kompensera Vattenfallaffären – det kommer inte att genomföras.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi