Svenska Kraftnät


Hon får ansvar för Sveriges stamnät

Hon får ansvar för Sveriges stamnät

NYGAMMAL GENERALDIREKTÖR. Regeringen har utsett Lotta Medelius-Bredhe till generaldirektör och chef för Svenska kraftnät. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Jakten igång på Sandborghs efterträdare

Jakten igång på Sandborghs efterträdare

GENERALDIREKTÖRER. Regeringen har inlett jakten efter generaldirektör till Svenska kraftnät – nästan tre månader efter Ulla Sandborghs avgång.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"