Miljöpartiet


Återvinningsreformer försenas – regeringen får göra om reglerna

Återvinningsreformer försenas – regeringen får göra om reglerna

INSAMLING. Kommunerna slipper undan krav att erbjuda matavfallssortering och förpackningsinsamlarna behöver inte bygga ut insamlingen till fler. Regeringen backar, utlovar att ”göra om, göra rätt”, men vill inte sätta ny deadline för sina lagkrav.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
MP:

MP: "Det behövs ett självförsörjningsmål på 80 procent"

DEBATT. Livsmedel som produceras inom Sverige är nästan helt beroende av import av kritiska insatsvaror. Dessutom är distributionsapparaten känslig för störningar och vid kris kan livsmedelskedjan bli bräcklig. Det skriver Maria Gardfjell (MP), som vill se ett brett reformpaket för lantbruket.