Vänsterpartiet


V: Åtgärderna räcker inte för att nå våra miljömål

V: Åtgärderna räcker inte för att nå våra miljömål

DEBATT. Sverige har inte hållbarhet i varken skogsbruket, jordbruket eller i nyttjandet av våra hav. Inför nästa år kommer Vänsterpartiet fortsätta att kämpa för levande skogar, ett rikt odlingslandskap och hav i balans, skriver Elin Segerlind (V).

SD och V kräver tydligt besked om Arlanda

SD och V kräver tydligt besked om Arlanda

FLYGPLATSPOLITIK. Både Sverigedemokraternas Björn Söder (SD) och Vänsterpartiets Jens Holm (V) vill att infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) svarar på om expansionen av Arlanda är avbruten eller inte.