Budget 2016


Centern vill öka grön skatteväxling

BUDGET. Fossil gas ska bli dyrare samtidigt som biobränslen blir billigare. Med en grön skatteväxling hoppas Centerpartiet kunna frigöra skattesänkningar på jobb och företagande.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Solel kan gynnas i framtiden

FÖRNYBART. Regeringen går vidare med det omstridda förslaget att lägga skatt på egenproducerad solel. Men i budgetpropositionen finns också ett löfte om framtida skattelättnader för el från solceller.

Miljöbudgeten som Romson vill ha den

Miljöbudgeten som Romson vill ha den

BUDGET. Mer till haven, skogarna och klimatet. Miljöarbetet får som förväntat rejäla anslagsökningar när nu regeringens budgetproposition ska passera riksdagen i sin helhet.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"