Budget 2016


Centern vill öka grön skatteväxling

BUDGET. Fossil gas ska bli dyrare samtidigt som biobränslen blir billigare. Med en grön skatteväxling hoppas Centerpartiet kunna frigöra skattesänkningar på jobb och företagande.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Solel kan gynnas i framtiden

FÖRNYBART. Regeringen går vidare med det omstridda förslaget att lägga skatt på egenproducerad solel. Men i budgetpropositionen finns också ett löfte om framtida skattelättnader för el från solceller.

Miljöbudgeten som Romson vill ha den

Miljöbudgeten som Romson vill ha den

BUDGET. Mer till haven, skogarna och klimatet. Miljöarbetet får som förväntat rejäla anslagsökningar när nu regeringens budgetproposition ska passera riksdagen i sin helhet.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi