Kristdemokraterna


Slutreplik om fiskestopp: S kan inte bära flera hattar samtidigt

Slutreplik om fiskestopp: S kan inte bära flera hattar samtidigt

SLUTREPLIK. Sillfiskestoppet gäller sedan den 1 maj, vilket gör Socialdemokraternas försäkran om beredning i regeringen så sorglig. Regeringens passiva livsmedelspolitik räcker inte till för de kustsamhällen som drabbas, skriver Magnus Oscarsson (KD).