Upphandling


Miljömålsberedningens ordförande: Centralt att grunden blir stabil

Miljömålsberedningens ordförande: Centralt att grunden blir stabil

INTERVJU. När Miljömålsberedningen nu ska ta fram mål för de konsumtionsbaserade utsläppen är det helt avgörande med ett gott grundarbete. "När man uppskattar hur många ton det är hit och dit så blir det ofta stora osäkerheter" säger ordförande Emma Nohrén till Altinget.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Kritik: Klimatfokus i upphandling kommer för sent

Kritik: Klimatfokus i upphandling kommer för sent

UPPHANDLING. Skarpa klimatkrav vid upphandling hade kunnat finnas på plats redan i dag, men ansvarig myndighet fick inte tillräckliga resurser från regering och riksdag. Det säger tidigare chefen för nedlagda Miljöstyrningsrådet. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Det fick partierna inte med i klimatplanen

Det fick partierna inte med i klimatplanen

BLANDADE BUD. Mer bonus malus-skruvningar, mer it-satsningar och minskade fossila subventioner. Det står kvar på önskelistan när samarbetspartierna får peka ut det som de saknar i klimatpolitiska handlingsplanen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"