Upphandling


"Bättre kvalitet ger billigare och säkrare VA-nät"

DEBATT. Ökat byggande, mer extremt väder och förtätning av våra städer är viktiga skäl till att det satsas mer på våra VA-nät. Det går i dag att bygga VA-nät med 150 års livslängd, men det kräver att kommunerna ställer rätt krav redan under upphandlingen, skriver Stefan Karvonen och Lars-Olof Nilsson, Betongrörsgruppen.

KI:

KI: "Cirkulär ekonomi ingen mirakelmedicin"

MILJÖEKONOMI. Konjunkturinstitutets jakt på miljöpolitikens ömma punkter fortsätter. I årets miljöekonomiska rapport är det grön offentlig upphandling samt hyllandet av cirkulär ekonomi som är i skottgluggen.