Upphandling


KI:

KI: "Cirkulär ekonomi ingen mirakelmedicin"

MILJÖEKONOMI. Konjunkturinstitutets jakt på miljöpolitikens ömma punkter fortsätter. I årets miljöekonomiska rapport är det grön offentlig upphandling samt hyllandet av cirkulär ekonomi som är i skottgluggen.