Upphandling


Kritik: Klimatfokus i upphandling kommer för sent

Kritik: Klimatfokus i upphandling kommer för sent

UPPHANDLING. Skarpa klimatkrav vid upphandling hade kunnat finnas på plats redan i dag, men ansvarig myndighet fick inte tillräckliga resurser från regering och riksdag. Det säger tidigare chefen för nedlagda Miljöstyrningsrådet. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Det fick partierna inte med i klimatplanen

Det fick partierna inte med i klimatplanen

BLANDADE BUD. Mer bonus malus-skruvningar, mer it-satsningar och minskade fossila subventioner. Det står kvar på önskelistan när samarbetspartierna får peka ut det som de saknar i klimatpolitiska handlingsplanen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"