Sverigedemokraterna


SD: Tillsätt en ny energikommission och utveckla kärnkraften

SD: Tillsätt en ny energikommission och utveckla kärnkraften

DEBATT. Sverige borde upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft, driftssäkerhet och minimera beroendet av fossila kraftkällor. Detta kan ske genom bevarande och utveckling av kärnkraft, skriver Mattias Bäckström Johansson (SD).

De två fiskefrågorna som delar partierna

De två fiskefrågorna som delar partierna

FISKE. Frågan om det bör införas ett förbud mot ålfiske och bottentrålning splittrar det svenska politiska landskapet, men det finns generellt en bred uppbackning bakom flera fiskepolitiska förslag.