Fastigheter


Skog tar strid för återvinningsreform

Skog tar strid för återvinningsreform

PRODUCENTANSVAR. Efter flera invändningar från remissrundan sker nu en omarbetning av regeringens förslag. Miljöminister Karolina Skog (MP) slår bort kritiken om att förslagen är för dyra och ger för liten miljönytta.