Fastigheter


Debatt: Vårda solelsboomen – ge besked om investeringsstödet

Debatt: Vårda solelsboomen – ge besked om investeringsstödet

DEBATT. I maj kom regeringen med ett efterlängtat förslag till grönt avdrag för villaägare som säkrar en fortsatt snabb utbyggnad av solel på villataken. Men det saknas en plan för alla andra tak. Företag, bostadsrättsföreningar, lantbruk och kommuner behöver också besked om framtiden, skriver Solelkommissionen. 

Återvinningsreform hänger löst – MP: Absurt

Återvinningsreform hänger löst – MP: Absurt

LÅNGKÖRARE. Chansen är minimal att nå målet att 60 procent ska ha fastighetsnära källsortering från och med årsskiftet. Naturvårdsverket säger nej till de bolag som vill ha ansvaret för insamlingen – och myndigheten skickar samtidigt en känga till regeringen.

Skog tar strid för återvinningsreform

Skog tar strid för återvinningsreform

PRODUCENTANSVAR. Efter flera invändningar från remissrundan sker nu en omarbetning av regeringens förslag. Miljöminister Karolina Skog (MP) slår bort kritiken om att förslagen är för dyra och ger för liten miljönytta.