Fastigheter


Regeringen gör nytt försök med renoveringsstöd

Regeringen gör nytt försök med renoveringsstöd

STÖD I REPRIS. Förra gången regeringen sjösatte ett statligt stöd för energieffektivisering av bostäder blev det ingen succé. Den här gången måste regeringen lyssna bättre när stödet utformas, betonar Fastighetsägarna och Energieffektiviseringsföretagen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Energiföretagen måste börja se saker som de är"

SLUTREPLIK. Energiföretagens medlemmar åtnjuter skattebefrielse för egenkonsumtion av el som används i produktionsanläggningar. Det rimmar illa att de samtidigt kräver att fastighetsägare inte ska få göra det, skriver Fastighetsägarna Sverige.