Centerpartiet


Klimatkrav för SAS hänger på skör tråd

Klimatkrav för SAS hänger på skör tråd

MOTKRAV. Januaripartierna vill skjuta in miljarder i SAS och förväntar sig höjda klimatambitioner från bolaget i utbyte. Men samtidigt vill regeringen inte låsa sig vid några klimatkrav i förhandlingarna och hos den danska ägaren är tongångarna annorlunda.

MP:s Lorentz Tovatt är ändå hoppfull.
– Jag tror att vi kommer att ha en bra chans i förhandlingarna, säger han.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
C: Tekniken har sprungit ifrån politiken

C: Tekniken har sprungit ifrån politiken

DEBATT. Det finns ett stort behov av en översyn av energisektorns beskattning. Bland annat borde det finnas en större flexibilitet kring energiskatterna, skriver Rickard Nordin (C).

Slutreplik: Norrbotniabanan – inget lokalt projekt

Slutreplik: Norrbotniabanan – inget lokalt projekt

SLUTREPLIK. Norrbotniabanan skapar en mer robust infrastruktur och bättre förutsättningar för tillväxt i hela Sverige. Vi hoppas att SD kommer att titta på detta igen, med förnyad helhetssyn. Det skriver elva kommunalråd och regionråd från S och C i norra Sverige.