Centerpartiet


Invändningar mot Centerns utsläppsrätter för havet

Invändningar mot Centerns utsläppsrätter för havet

BUDGETEN. Centerns förslag om ett system för handel med utsläppsrätter för Östersjön ska utredas. Men det är en idé som redan i valrörelsen fick ett svalt bemötande från experthåll.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"