Offentlighetsprincipen


Varför vägrar Skogsstyrelsen använda e-post?

Varför vägrar Skogsstyrelsen använda e-post?

KOMMENTAR. Skogsstyrelsen har tagit en öppenhetsstrid mot skogsägarna om att avverkningsanmälningar ska ligga tillgängliga digitalt för allmänheten. Ironiskt nog har samma myndighet en policy om att den som begär ut en allmän handling endast kan få den i pappersform.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"