Energiföretagen Sverige


Energiföretagen: Tolv förslag för att stärka kraft- och fjärrvärmen

Energiföretagen: Tolv förslag för att stärka kraft- och fjärrvärmen

DEBATT. Energiöverenskommelsen framhåller att kraftvärme och fjärrvärme är viktiga för energisystemet, men efter två år saknas ännu de konkreta förslagen. Nu lämnar vi över vår lista med ett dussin förslag till politiken, skriver Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed.

"Cirkulära ekonomin sniglar och snirklar"

DEBATT. Miljöpartiet måste ta en tydligare roll för att stödja framväxten av en cirkulär ekonomi i Sverige. Det parlamentariska läget efter januariöverenskommelsen innebär stora utmaningar för en konkret och långsiktig politik för detta, skriver de fyra vd:arna för Svenskt vatten, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige.