Sveaskog


Debatt: Regeringen måste ta ett helhetsgrepp om statens skogar

Debatt: Regeringen måste ta ett helhetsgrepp om statens skogar

DEBATT. Regeringen har i samband med januariavtalet aviserat att staten ska vara en föregångare i hållbart skogsbruk. Men om skyddet för värdefull natur ska säkras krävs stora förändringar, inte minst vad gäller Sveaskogs uppdrag. Det skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Efter 18 år – riksdagen granskar statliga skogsförsäljningar

Efter 18 år – riksdagen granskar statliga skogsförsäljningar

STATLIGT ÄGANDE. För 18 år sedan beslutade riksdagen att Sveaskog skulle sälja en tiondel av sina skogar och på så sätt stärka landsbygden. Nu har näringsutskottet gjort en uppföljning av försäljningarna, något som borde ha gjorts långt tidigare, enligt en kritisk Birger Lahti (V).

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"