Sveaskog


Dockered: Ansvaret för Sveaskog vilar tungt på regeringen

Dockered: Ansvaret för Sveaskog vilar tungt på regeringen

DEBATT. Regeringen måste göra en genomgripande förändring av statliga Sveaskogs verksamhet. Det handlar bland annat om hushållning av bolagets skogar, ekoparker och fortsatta försäljningar av mark, skriver bolagets tidigare styrelseordförande Bo Dockered.

Birdlife:

Birdlife: "Sveaskog bör avveckla hyggesbruket i ekoparkerna"

DEBATT. Om Sveaskogs höga ambitioner med ekoparkerna ska kunna uppfyllas måste bolaget göra ett omtag, en ekoparksplan 2.0. I ett sådant arbete bör ingå att avvecklas hyggesbruket i alla ekoparker, skriver Lotta Berg och Christer Johansson från Birdlife Sverige.

Sveaskog: Sverige underkändes inte alls

Sveaskog: Sverige underkändes inte alls

LULUCF. Det råder delade meningar om hur EU:s expertgruppsuttalande till den svenska skogsplanen i klimatarbetet ska tolkas. Statliga Sveaskogs skogspolitiska chef köper inte påståendena om att planen underkänts.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"