Sveaskog


Debatt: Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper

Debatt: Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper

DEBATT. Vi har inventerat ett stickprov av de 2 000 hektar nyckelbiotoper som Sveaskog avregistrerat sedan år 2015. Resultatet visar att det statliga bolaget tycks sakna kompetens eller vilja att respektera nyckelbiotoper, skriver Elin Götmark från Skydda skogen och Lina Burnelius från Greenpeace.