Vårbudget 2015


Miljonregn till skydd av natur

Miljonregn till skydd av natur

VÅRBUDGET. Skydd och skötsel av värdefull natur står i fokus för regeringens anslagsökningar under andra halvan av 2015. Men det finns även pengar över till annat när regeringen nu letar sig tillbaka till de höga miljöanslag som riksdagen stoppade i höstas.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi