Sjöfart


Johanssons idé om båtmiljöbonus får beröm

Johanssons idé om båtmiljöbonus får beröm

TRANSPORTER. En bonus till den som väljer båtfrakt istället för lastbil är en bra idé som kan göra skillnad, i motsats till en vägslitageavgift. Det anser Skogsindustrierna transportdirektör Karolina Boholm.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi