Sjöfart


Debatt: Otillräckliga regler äventyrar framtiden för havsmiljön

Debatt: Otillräckliga regler äventyrar framtiden för havsmiljön

DEBATT. Många fartyg kringgår internationella regleringar av utsläpp för billigare lösningar. Det är dags för beslutsfattarna att ta ett helhetsansvar för sjöfarten, annars äventyras havsmiljöns framtid. Det skriver sju forskare i miljö- och sjöfartsvetenskap.

Marinen: Sjöfartsskydd bidrar till fri handel

Marinen: Sjöfartsskydd bidrar till fri handel

DEBATT. Marinens förmåga att skydda fartyg, säkra sjöleder och hävda vår territoriella integritet är viktig för handelsflödena. Det görs genom sjöövervakning och vid behov genom sjöfarts-skyddsoperationer, skriver Anders Olovsson och Sabrina Jikander.