Sjöfart

Johanssons idé om båtmiljöbonus får beröm

Johanssons idé om båtmiljöbonus får beröm

TRANSPORTER. En bonus till den som väljer båtfrakt istället för lastbil är en bra idé som kan göra skillnad, i motsats till en vägslitageavgift. Det anser Skogsindustrierna transportdirektör Karolina Boholm.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Naturvårdsverket: Fritidsbåtsvrak ett olöst miljöproblem

SJÖFART. Förslaget om att ändra lagen för att enklare kunna avlägsna miljöfarliga vrak är bra, men täcker inte in hela problemet. Det anser Naturvårdsverket som även vill se nya regler för att komma åt problemet med fritidsbåtsvrak.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Större kraft för att forsla bort vrak

SJÖFART. Möjligheterna att ta bort fartygsvrak som hotar sjösäkerhet och miljö ska stärkas. Samtidigt ska rederiernas ansvar för vraken bli tydligare.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi