Svenska samernas riksförbund


Naturvårdsverket gör om nationalparkslistan

Naturvårdsverket gör om nationalparkslistan

NATURSKYDD. Naturvårdsverket ska revidera sin tolv år gamla lista över områden som är tänkbara nya nationalparker. Jenny Wik Karlsson, Svenska samernas riksförbund, anser att myndigheten samtidigt bör se över det befintliga beståndet av nationalparker.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

SSR: Klimatåtgärder krävs för renskötselns framtid

KORTNYTT. Renskötselns klimatutmaningar hamnar i skymundan i klimatdebatten, enligt Svenska samernas riksförbund. Förbundsordförande Niila Inga anser att det behövs en översyn av de svårigheter renskötseln står inför.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"