Svenska samernas riksförbund


Irritation från samehåll efter regeringens inbjudan

Irritation från samehåll efter regeringens inbjudan

SAKRÅD. Regeringen ska göra en översyn av rennäringslagstiftningen, men lyckas trampa snett direkt med en mycket bred mötesinbjudan. Svenska samernas riksförbund anser att regeringen måste börja med att lyssna på samerna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Naturvårdsverket gör om nationalparkslistan

Naturvårdsverket gör om nationalparkslistan

NATURSKYDD. Naturvårdsverket ska revidera sin tolv år gamla lista över områden som är tänkbara nya nationalparker. Jenny Wik Karlsson, Svenska samernas riksförbund, anser att myndigheten samtidigt bör se över det befintliga beståndet av nationalparker.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"