Svenska samernas riksförbund


SSR: Klimatåtgärder krävs för renskötselns framtid

KORTNYTT. Renskötselns klimatutmaningar hamnar i skymundan i klimatdebatten, enligt Svenska samernas riksförbund. Förbundsordförande Niila Inga anser att det behövs en översyn av de svårigheter renskötseln står inför.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
SSR:

SSR: "Förslaget stärker inte samernas rättigheter"

DEBATT. De nordiska staternas ambitioner att stärka det samiska självbestämmandet är ytterst begränsat – det framgår av förslaget till Nordisk samekonvention som nyligen lades fram. Svenska samernas riksförbund har beslutat att inte acceptera förslaget, skriver förbundsjurist Jenny Wik-Karlsson.

"Rovdjursförvaltningen måste ta hänsyn till renskötseln"

DEBATT. En fungerande rovdjursförvaltning kan inte bara ta sin utgångspunkt i rovdjuren, utan måste också lyfta renen och renskötaren och deras naturliga plats i en ansvarsfull förvaltning. Det skriver Jörgen Jonsson och Jenny Wik Karlsson från Svenska samernas riksförbund som kräver att regeringen agerar.